EXPRESIÓN CORPORAL


=Marius Asensi (esgrima actoral)=

=Marta Castañer (expresión corporal)=

**La comunicació corporal per mitjà de l'art de l´esgrima actoral**
esgrima_medieval.jpg


OTROS EJEMPLOS DE TEATRO FÍSICO (mirar los videos en los enlaces de la izquierda):
= =Fonaments de la motricitat i el seu ensenyament= =
* Manifestacions bàsiques de la motricitat
  • Activitat fisico-esportives. Principis didàctico-pedagògics (Dansa Contemporànea)
  • Creativitat i interdisciplina. Eines d'innovació educativa
  • Habilitats i tècniques de comunicació no verbal

Marta Castañer en el Postgrado de Teatro en la Educación
Bibliografía de Marta Castañer en google books
La conciencia corporal

Montserrat Ismael (danza)